Datumi prihajajočih delavnic za oktober bodo objavljeni v
PETEK, 28. avgusta, OB 10.00

_____________________________________________________
  

New workshop dates for October coming on
FRIDAY August 28th, 10am